مقالات کمپین....  
 

چرا امضا كنيم ؟/كمپين اصفهان


كمپين يك ميليون امضا عكس العملي است در مقابل تبعيض آشكاري كه در بسیاری از قوانين همچون ارث ، ديه ، شهادت ، ازدواج ، طلاق ، حضانت فرزند ، تابعيت و غيره بر زن روا شده است .

گاهي تعداد محدود و اندكي اززنان ، با تلاشهاي فردي خود ( با تحمل مشقات بسيارونه براحتي ) قادر ميشوند برخي از حقوق خود را بدست آورند ( مثلا در طلاق يا ازدواج ) . نكته اينجاست كه این « تلاش » فردی آنهابوده که باعث رسيدن به حقشان شده ، نه سهولت و عدالت در قوانين . آنها عمدتا براي اثبات حقوق حقه خود هزینه ها زیادی را تقبل کرده اند . دادگاهها اکنون پر از زنانیست که برای رسیدن به حقوق خودشان باید از پیچ وخم های بسیاری عبور کنند؛ زنانی که برای رهایی اززندگی دهشتناک وپر از خشونت آنجا هستند ، زنانی برای اثبات عدم سلامت روحی مردانشان ، زنانی برای حضانت فرزندانشان که نه ماه در شکم داشته اند، فرزندانی که به شرط و شروطها به مادران سپرده خواهند شد ، زنانی برای نفقه ، زنانی برای شکایت از تعدد زوجات و...

بدون شک هر تلاش فردی ، موفقیت یا عدم موفقیت فردی و شخصی را در پی دارد ، بی آنکه مشکل اساسی زنان در قوانینی که آشکارا حقوق آنها را نادیده گرفته حل شود . قانع شدن آنها به رهایی های کوتاه مدت ، احقاق حق های فردی و شخصی و یک تنه جنگیدن در برابر پیچ وخم های قوانین ، جز تایید و صحه نهادن بر این قوانین نابرابرو طی کردن راههای طولانی برای رسیدن به موفقیتهای اندک و زود گذر ، برای زنان نفع دیگری در برندارد . بیشتر زنانی که بطور انفرادی موفق به طلاق یا رسیدن به فرزندان و یا ارثهای مشابه مردان خانواده و غیره شده اند ، در دور تسلسل اجتماع مردسالار و قوانین ناعادلانه ، بار دیگر گرفتار آمده اند ؛ بانوی سی وپنج ساله ای که پس از تلاشهای کمر شکنی بالاخره موفق به طلاق شده بود از وحشت ونگرانی اینکه بار دیگر گرفتار سرنوشت تکراری شود ، هرگز ازدواج نکرد. مادری که مجبور شد کودک خود را طبق قانون به همسر سابقش واگذارد ، پس از ازدواج مجدد نه تنها احساس خوشبختی و امنیت نکرد بلکه حاضر به بچه دار شدن و تحمل رنج وهرمان دوری از فرزند نشد و این بار این او نبود که در دادگاه انتظارطلاق را میکشید ، همسرش براحتی خوردن یک جرعه آب او را طلاق داد . دختری که با سخاوتمندی پدرش به ارث برابر با دوبرادردیگرش دست یافت ، پس از ازدواج از زندگی مشترکش تنها یک هشتم آنهم از اعیانی سهم برد . پس گریزی از قوانین نابرابر نیست ، جایی برای احساس ایمنی و اطمینان از حمایت قانونی وجود ندارد . به هرسمت که رو میکنیم نابرابری و بی عدالتی را خواهیم دید حتی اگر امروز بشود از یکی از این قوانین ، با کمک وکیل مجرب یا پول مناسب رهایی یافت ، بزودی با قوانین نابرابر دیگری روبرو خواهیم بود . این همه شگرد قوانین انباشته از مردسالاریست .

در بیانیه کمپین یک میلیون امضا بدرستی از بسیاری از این قوانین حرف زده شده ، دفترچه« تاثیر قوانین نابرابر بر زندگی زنان» بسیاری از آنها را تشریح میکند و به زنان میگوید که رهاییهای یکنفره ، موفقیتهای گاه به گاه ، تلاشهای فردی برای چشم وگوش باز کردن کافی نیست . اجتماع ما اینک نیازبه تغییراتی وسیعتر ازاین دارد، تغییراتی در« اندیشه» زنان و مردان ، تغییراتی درطرز تلقی زنان از خود و مردان از زنان ، تغییر در باورهایی که زن را ضعیفه و مرد را
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟