مقالات کمپین....  
 

برابری/ آمنه نصر رمزی و پیام طیب نژاد


کمپین قبرس

ت = ترسیم نوای این عدالت با ماست

غ = غیرت به شتاب این حکایت باماست

ی = یاران رها گشته ز بیداد زمانه

ی = یک آتش پنهان شده درکوچ شبانه

ر = رسمی که به سرمنزل تغییر هدف بود

ج = جاری شدن عشق به تندیس نظر بود

ه = هر گوشه ای از خاک عزیز وطن ما

ت = ترسای نگارنده فردای ره ما

ب = بر سوگ گذشته نتوان ماند و حذر کرد

ر = روزی که ازاین دشت مساوات گذر کرد

ا = از همهمه ناب باران دقایق گو

ب = با زمزمه شیرزن راه شقایق گو

ر = رازی که به شب رسیده تا روز نوید است

ی = یک آیینه از عشق برابر شده خلق زمین است

اگر اولین حرف هر مصرع را برداریم و کنار هم

بگذاریم جمله زیر بدست می آید :

( تغییر جهت برابری )

تقدیم به تمام شیرزنان آزاده ایرانی به خصوص

بانوان روشن اندیش و مبارز کمپین یک میلیون

امضا .

آمنه نصر رمزی/ پیام طیب نژاد

قبرس / لیما سول

1387 / 4 / 15
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟