پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

فریبا داودی مهاجر


نام و نام خانوادگی: فریبا داودی مهاجر

سن: -

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

دليل احضار: برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 علیه قوانین تبعیض آمیز

تاریخ احضار: 29 آبان 1385

وضعیت پرونده: دادگاه فریبا داودی در 13 اسفند 1385 برگزار شد. در مهرماه 1385 داودی مهاجر به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی راجع به «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محکوم شده است که سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است. وکیل وی محمد شریف تقاضای تجدید نظر برای پرونده کرده است و اکنون پرونده به شعبه 21 دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: 4 سال حبس كه 3 سال آن به مدت 5 سال معلق شده است، محكوم شد

میزان وثیقه یا کفالت: 15 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: فریبا داودی روز 29 آبان در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی 22 خرداد 1385 علیه قوانین تبعیض آمیز احضار شد. دادگاه وی در روز 13 اسفند 1385 در شعبه 6 دادگاه انقلاب برگزار شد که به حکم 4 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم محکوم شده است. پرونده اکنون با درخواست وکیلی وی، محمد شریف، به شعبه 21 برای تجدید نظر ارجاع شده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟