پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

مریم ضیاء


نام و نام خانوادگی: مریم ضیاء

سن: -

شغل: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: فعال حقوق زنان

نحوه دستگیری: در تجمع اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر به همراه 70 تن دیگر دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 22 خرداد 1385 دستگیر و به مدت 6 روز در بازداشتگاه اوین بند 209 بازداشت بود.

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 12 تیرماه 1386 به اتهامات اخلال در نظم عمومي و شركت در تجمع غيرقانوني در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. و حکم وی در تاریخ سوم مرداد ماه 1386 ابلاغ شد. اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: در تاریخ 3 مرداد ماه 1386 شعبه 13 دادگاه انقلاب وی را به 6 ماه حبس و ده ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال محکوم کرد.

میزان کفالت: 20 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: مریم ضیاء در تاریخ 22 خرداد 1385 در تجمع اعتراضی زنان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز دستگیر و به مدت 6 روز در بند 209 زندان اوین بازداشت بود. دادگاه وی در تاریخ 12 تیرماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدور حکم 6 ماه حبس و ده ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال منجر شد. پرونده وی در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟