پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

معصومه ضیاء


نام و نام خانوادگی: معصومه ضیاء

سن: 31 سال

شغل: زمین شناس و دانشجوی ارشد زمین شناسی

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: در تجمع اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر به همراه 70 تن دیگر دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 22 خرداد 1385 دستگیر و به مدت 6 روز در بازداشتگاه اوین بند 209 بازداشت بود.

وضعیت پرونده: پرونده وی ابتدا در دادگاه انقلاب تهران مطرح شد که اين دادگاه پس از رسيدگی به اين پرونده، وی را از يکی از اتهامات انتسابی تبرئه و برای وی قرار موقت منع تعقيب صادر کرد اما دو اتهام ديگر او را با قرار عدم صلاحيت به دادگاه کيفری استان تهران ارجاع کرد. در ادامه دادگاه او در تاریخ 31 اردیبهشت 1386 در شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد. این دادگاه نيز به يکی از اتهامات وی داير بر «ايجاد جنجال و هياهو» رسيدگی کرد اما در مورد ديگر اتهام مطرح‌‏شده در کيفرخواست، پرونده را با قرار عدم صلاحيت به دادگاه انقلاب ارجاع کرد تا پرونده در اين محکمه رسيدگی شود. دادگاه وی در تاریخ 16 آبان 1386 در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد که در همان تاریخ به صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای اتهام "اقدام عليه كشور از طريق شركت در تجمع غير قانوني" از سوی شعبه مذکور منجر شد. قسمت دوم اتهام معصومه ضياء كه"ايجاد جنجال و هياهو" بوده به دادگاه عمومي ارسال شد که برای آن حکم شلاق و حبس صادر شد که این حکم به جريمه نقدي تبدیل شد. در ارتباط با هر دو حکم صادر شده درخواست تجدید نظر داده شده است و پرونده در هر دو مورد در مرحله تجدید نظر است.

میزان کفالت: 20 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: معصومه ضیا در تاریخ 22 خرداد دستگیر شد و در تاریخ 16 آبان در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه و در همان تاریخ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام دیگر او در دادگاه عمومی بررسی شد که به حکم بدل شلاق و حبس به جریمه مالی منجر شد. هم اکنون پرونده وی در دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟