پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

سید علی اکبر موسوی خوئینی


نام و نام خانوادگی: سید علی اکبر موسوی خوئینی

سن: -

شغل: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: حامی جنبش زنان، نماینده مردم تهران در دوره ششم مجلس و دبیرکل سابق سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت)

نحوه دستگیری: در تجمع اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر همراه با ضرب و شتم زیاد و به همراه 70 تن دیگر دستگیر شد. وی به مدت 130 روز با شرایط سخت و ضرب و شتم در بند 209 زندان اوین بازداشت بود که در روز 29 مهر 1385 با قرار وثیقه و کفالت آزاد شد.

تاریخ دستگیری: 22 خرداد 1385

وضعیت پرونده: با وجود آن که موسوی خوئینی در تجمع 22 خرداد 1385 دستگیر شد اما پرونده وی با شکایت سپاه پاسداران از وی به جریان افتاد و روندی دیگر یافت. شکایت سپاه پاسداران مرتبط با مصاحبه هایی بوده است که وی در دوران تصدی نمایندگی مردم بر اساس حقوق ناشی از اصل 84 قانون اساسی با رسانه های مختلف در خصوص "وضعیت بازداشتگاهها" انجام داده است. جلسه رسيدگی به اتهام علی‌اکبر موسوی خويينی، نماينده مجلس ششم، و دبیر کل سازمان دانش اموختگان ایران پنجم آبان ماه 1386 در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان برگزار شد. این دادگاه حکم بر برائت موسوی داد. حکم صادره قطعی نیست و قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر استان را دارد. آخرین وضعیت پرونده حاکی است که شکات به این حکم اعتراض کرده و پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: تبرئه شد.

میزان وثیقه یا کفالت: قرار وثیقه یکصد و پنجاه میلیون تومانی و بهمراه یک کفالت معادل آن آزاد شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: موسوی خوئینی در 22 خرداد 1385 در تجمع زنان علیه قوانین تبعیض آمیز دستگیر و به مدت 130 روز در یکی از سلول های انفرادی بند 209 اوین بازداشت بود. پرونده وی با شکایت سپاه پاسداران از وی در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تبرئه شد. اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟