پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

نسیم سلطان بیگی


نام و نام خانوادگی: نسیم سلطان بیگی

سن: 22 سال

شغل: دانشجو

محدوده فعالیت در جنبش زنان: فعال حقوق زنان

نحوه دستگیری: در تجمع اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر به همراه 70 تن دیگر دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 22 خرداد 1385 دستگیر و به مدت 8 روز در بازداشتگاه اوین بند 209 بازداشت بود.

وضعیت پرونده: وی در تاریخ 21 خراد ماه 1386 به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و اغتشاش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و در تیرماه 1386 حکم وی صادر شد که با درخواست وکیل وی اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: در تیرماه ماه 1386 از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعليقی به مدت 5 سال محکوم شد.

میزان کفالت: 20 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: نسیم سلطان بیگی در تاریخ 22 خرداد 1385 در تجمع اعتراضی زنان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز دستگیر و به مدت 8 روز در بند 209 زندان اوین بازداشت بود. دادگاه وی در تاریخ 21 خرداد ماه 1386 در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدور حکم 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال منجر شد. پرونده اکنون در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟