پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

نوشین احمدی خراسانی


نام و نام خانوادگی: نوشین احمدی خراسانی

سن: 39سال

شغل: نویسنده

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مرکز فرهنگی زنان، کمپین یک میلیون امضا، و عضو مدرسه فمینیستی

پرونده اول:

دلیل احضار: برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

تاریخ احضار: 31 خرداد 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 13 اسفند 1385 برگزار شد که وی در همان روز بازداشت شد و دادگاه بدون حضور او برگزار شد. حکم اولیه توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده است و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، روز سه شنبه ۴ ارديبهشت 1386 نوشین احمدی را در مورد اتهام تبانی و اجتماع به‌ جهت برهم زدن امنيت کشور با استناد به ماده‌ی ‌٦١٠ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس محکوم کرد که ۲ و سال و نيم آن به حالت تعليق در می‌آيد و شش ماه آن تعزيری است. پرونده وي اكنون در مرحله تجديد نظر است.

میزان کفالت: 25 میلیون تومان

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: روز 13 اسفند هنگام برگزاری دادگاه وی به همراه 4 تن دیگر از متهمان پرونده 22 خرداد، دوستان وی که برای همراهی او به مقابل دادگاه انقلاب آمده بودند دستگیر شدند و او نیز به دلیل نگرانی از وضعیت آنان از دادگاه خارج و دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 28 اذر 1386 برگزار شد که هنوز حکم وی به وی ابلاغ نشده است.
حکم صادره: هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: وي دارای دو پرونده است. یکی برای تجمع مسالمت آمیز زنان علیه قوانین تبعیض امیز در 22 خرداد در میدان هفت تیر که به صدور حكمي مبني بر سه سال حبس که ۲ و سال و نيم آن به حالت تعليق در می‌آيد و شش ماه آن تعزيری است منجر شد و اکنون این پرونده در مرحله تجدید نظر است. پرونده دوم مربوط به دستگیری وی در روز 13 اسفند به همراه 32 نفر دیگر در مقابل دادگاه انقلاب است که دادگاه آن در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد اما هنوز حکم آن به وی ابلاغ نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟