پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

پروین اردلان


نام و نام خانوادگی: پروین نجفقلي اردلان

سن: 42 سال

شغل: نویسنده

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضا

پرونده اول:

دلیل احضار: برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

تاریخ احضار: 31 خرداد 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 13 اسفند 1385 برگزار شد که وی در همان روز بازداشت شد و دادگاه بدون حضور او برگزار شد. حکم اولیه توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده است و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، روز سه شنبه ۴ ارديبهشت 1386 پروین اردلان را در مورد اتهام تبانی و اجتماع به‌جهت برهم زدن امنيت کشور با استناد به ماده‌ی ‌٦١٠ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس محکوم کرد که ۲ و سال و نيم آن به حالت تعليق در می‌آيد و شش ماه آن تعزيری است.
میزان کفالت: 25 میلیون تومان

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: روز 13 اسفند هنگام برگزاری دادگاه وی به همراه 4 تن دیگر از متهمان پرونده 22 خرداد، دوستان وی که برای همراهی او به مقابل دادگاه انقلاب آمده بودند دستگیر شدند و او نیز به دلیل نگرانی از وضعیت آنان از دادگاه خارج و دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز - برگزار شد که در روز 13 اردیبهشت 1387 شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی وی را به اتهام اجتماع و تبانی غیر قانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال – با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است .هم اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.
حکم صادره: به اتهام اجتماع و تبانی غیر قانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال محکوم شد.
میزان کفالت: 10 میلیون تومان

پرونده سوم:

دلیل احضار: به دلیل فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است.

تاریخ احضار: 17 فروردین 1387

وضعیت پرونده: وی تفهیم اتهام شده است و دادگاه او در روز 12 مرداد به همراه سه تن دیگر با اتهامی مشابه برگزار شد.
حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.
وضعیت ممنوع الخروجی: ممنوع الخروج است
جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای سه پرونده یکی برای تجمع مسالمت آمیز زنان علیه قوانین تبعیض امیز در 22 خرداد در میدان هفت تیر که به صدور سه سال حبس که ۲ و سال و نيم آن به حالت تعليق در می‌آيد و شش ماه آن تعزيری است منجر شد و اکنون این پرونده در مرحله تجدید نظر است. پرونده دوم مربوط به دستگیری در روز 13 اسفند به همراه 32 نفر دیگر در مقابل دادگاه انقلاب بودند که دادگاه آن در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدور دوسال حبس تعلیقی به مدت 3 سال منجر شد. پرونده سوم مربوط به فعالیت وی در سایت های تغییر برای برابری و زنستان است که دادگاه آن در روز 12 مرداد 1387 برگزار د شد و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. دو پرونده اول در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟