پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

شهلا انتصاري


نام و نام خانوادگی: شهلا انتصاری

سن: 51 سال

شغل: مددکار اجتماعی

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

پرونده اول:

نحوه دستگیری: برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

تاریخ دستگیری: 22 خرداد 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 13 اسفند 1385 برگزار شد که وی در همان روز بازداشت شد و دادگاه بدون حضور او برگزار شد. حکم اولیه توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده است و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ۴ ارديبهشت ماه، شهلا انتصاری را بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به جرم «تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنيت کشور» به سه سال زندان که 6 ماه آن تعزیری است و دو سال و نیم آن به مدت 5 سال تعلیقی است محکوم کرد.

میزان کفالت: 15 میلیون تومان

پرونده دوم:

دلیل دستگیری: روز 13 اسفند هنگام برگزاری دادگاه وی به همراه 4 تن دیگر از متهمان پرونده 22 خرداد، دوستان وی که برای همراهی او به مقابل دادگاه انقلاب آمده بودند دستگیر شدند و او نیز به دلیل نگرانی از وضعیت آنان از دادگاه خارج و دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در تاریخ 5 اسفند ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد.

حکم صادره: تبرئه شد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی دارای دو پرونده است. بار اول در تاریخ 22 خرداد 1385 دستگیر شد. دادگاه آن بدون حضور وی در تاریخ 13 اسفند 1385 در شعبه 6 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدور 6 ماه حکم تعزیری و دو سال و نیم حکم تعلیقی به مدت 3 سال منجر شد و پرونده آن اکنون در مرحله تجدید نظر است. بار دوم در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 روز در بند 209 (بند وزارت اطلاعات) زندان اوین در تهران بازداشت بود. دادگاه وی در تاریخ 5 اسفند 1386 برگزار و تبرئه شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟