پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

سوسن طهماسبی


نام و نام خانوادگی: سوسن طهماسبی

سن: -

شغل: مترجم

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء و مسئول بخش انگلیسی سایت تغییر برای برابری

پرونده اول:

دلیل احضار: برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

تاریخ احضار: 29 آبان 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 13 اسفند 1385 برگزار شد که وی در همان روز بازداشت شد و دادگاه بدون حضور او برگزار شد. حکم اولیه توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده است و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، روز 27 فروردین 1386 وی را به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دو سال حبس محکوم کرد که از مدت دو سال، يک سال و نيم آن، تعليقی و شش ماه آن تعزيری است.

میزان کفالت: 15 میلیون تومان

پرونده دوم:

دلیل دستگیری: روز 13 اسفند هنگام برگزاری دادگاه وی به همراه 4 تن دیگر از متهمان پرونده 22 خرداد، دوستان وی که برای همراهی او به مقابل دادگاه انقلاب آمده بودند دستگیر شدند و او نیز به دلیل نگرانی از وضعیت آنان از دادگاه خارج و دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز اذر 1386 برگزار و وی تبرئه شد.

حکم صادره: تبرئه شد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای دو پرونده یکی برای تجمع مسالمت آمیز زنان علیه قوانین تبعیض امیز در 22 خرداد در میدان هفت تیر که توسط به صدور دو سال حبس که 1 و سال و نيم آن به حالت تعليق در می‌آيد و شش ماه آن تعزيری است منجر شد و اکنون این پرونده در مرحله تجدید نظر است. پرونده دوم مربوط به دستگیری در روز 13 اسفند به همراه 32 نفر دیگر در مقابل دادگاه انقلاب بودند که دادگاه آن در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد و تبرئه شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟