پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

ژیلا بنی یعقوب


نام و نام خانوادگی: ژیلا بنی یعقوب

سن: 37 سال

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضا،؛ سردبير نشريه اينترنتي كانون زنان ايراني و مسئول" گروه اجتماعي و زنان" روزنامه سرمايه

پرونده اول:

دلیل دستگیری: به دلیل شرکت در تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان دستگیر شد و به مدت 6 روز در بند 209 (بند اطلاعات) زندان اوین بازداشت بود.

تاریخ دستگیری: 22 خرداد 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در دیماه 1385 در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد و اتهامات وارد شده بر او شرکت در تجمع غيرقانونی، تبليغ عليه نظام و ايجاد جنجال و هياهو عنوان شد که وی در تاریخ 15 بهمن ماه از همه اتهامات وارده تبرئه شد.

حکم صادره: شعبه 15 دادگاه وی را تبرئه کرد.

میزان کفالت: 20 میلیون تومان

پرونده دوم:

دلیل دستگیری: روز 13 اسفند هنگام برگزاری دادگاه 5 تن از متهمان پرونده 22 خرداد، که برای همراهی آنها به مقابل دادگاه انقلاب آمده بود به همراه 32 تن دیگر دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 3 بهمن 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. اتهام بنی یعقوب اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی، تبانی برای برگزاری تجمع غیر قانونی و تمرد از فرمان پلیس عنوان شد که وی از هر سه اتهام به رای شعبه 13 دادگاه انقلاب تبرئه شد.

حکم صادره: تبرئه شد

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

پرونده سوم:

دلیل دستگیری: روز 23 خرداد به مناسبت سالگرد روز 22 خرداد، روز همبستگی زنان ایران برنامه ای قرار بود در گالری ابریشم برگزار شود که به دستور نیروهای اطلاعاتی لغو شد و برای اطلاع رسانی به مهمانان؛ ژیلا بنی یعقوب به همراه چند تن دیگر به گالری رفتند که دستگیر شدند.

تاریخ دستگیری: 23 خرداد 1387

وضعیت پرونده: ژیلا بنی یعقوب به همراه 8 نفر دیگر که با هم دستگیر شدند در پایان شب همان روز به قید ضمانت آزاد شدند. مدارک شناسایی وی و ضامن وی که برای ضمانت وی برای آزادی داده شد هنوز پس داده نشده و تکلیف آن نامشخص است.

حکم صادره: هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای سه پرونده یکی برای تجمع مسالمت آمیز زنان علیه قوانین تبعیض امیز در 22 خرداد در میدان هفت تیر که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تبرئه شد. پرونده دوم مربوط به دستگیری در روز 13 اسفند به همراه 32 نفر دیگر در مقابل دادگاه انقلاب بودند که دادگاه آن در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد که هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. پرونده سوم مربوط به دستگیری وی در روبروی گالری ابریشم است در سالرزو 22 خرداد روز همبستگی زنان که هنوز هیچ تفهیم اتهامی برای آن صورت نگرفته است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟