پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

سعیده امین


نام و نام خانوادگی: سعیده امین

شغل: روزنامه نگار

سن:-

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری در هنگام جمع آوری امضاء در پارک لاله تهران، به همراه 4 تن دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضا دستگیر شد که پس از یک روز بازداشت در بازداشت گاه وزرا به قید ضمانت آزاد شد.

تاریخ دستگیری: 13 فروردین 1386

وضعیت پرونده: تفهیم اتهام صورت گرفته است اما پرونده باز است و هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

حکم صادره: هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی در 13 فروردین 1386 به همراه 4 تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا در هنگام جمع آوری امضاء دستگیر شد که هنوز دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟