پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

امیر یعقوبعلی


نام و نام خانوادگی: امیر یعقوبعلی

سن: 21 سال

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمیته مردان برای برابری در کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری در حین جمع آوری امضاء.

تاریخ دستگیری: روز چهارشنبه بیستم تیر ماه 1386 دستگیر و به مدت 29 روز در بند 209 اوین بازداشت بود

برگزاری دادگاه: روز یکشنبه 5 اسفند 1386 دادگاه امیر یعقوبعلی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

وضعیت پرونده: دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس تعزیری وی را به دو سال حبس تعلیقی تبدیل کرد.

حکم صادره: در تاریخ 5 خرداد 1387 حکم وی مبنی بر یک سال حبس تعزیری به وکیل وی ابلاغ شد.

میزان وثیقه: 20 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: امیر بعقوبعلی در تاریخ بیستم تیرماه 1386 دستگیر شد و در تاریخ 5 خرداد 1387 به یک سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام محکوم شد. دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس تعزیری وی را به دو سال حبس تعلیقی تبدیل کرد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟