پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

راحله عسگری زاده


نام و نام خانوادگی: راحله عسگری زاده

سن: 26 سال

شغل: گرافیست و عکاس

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری در حین جمع اوری امضا در پارک دانشجوی تهران دستگیر و به مدت 13 روز در بند عمومی زندان اوین بازداشت بود.

تاریخ دستگیری: 25 بهمن 1386

وضعیت پرونده: دادگاه در روز 30 تیرماه 1387 برگزار شد. اتهام وي اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

حکم صادره: هنوز حکم صادر نشده است.

میزان وثیقه یا کفالت: ابتدا تقاضای 20 میلیون وثیقه شده بود اما با قرار 10 میلیون تومان کفالت آزاد شد

جمع بندی از وضعیت پرونده: وي در روز 25 بهمن 1387 در هنگام جمع آوری امضا دستگیر و به مدت 13 روز بازداشت بود. دادگاه وی در روز 30 تیر 1387 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. هنوز حکمی صادر نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟