پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

آسیه امینی


نام و نام خانوادگی: آسیه امینی

سن: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین ضد سنگسار.

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در 28 آذر ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس برگزار شد که در دی ماه 1386 حکم بر برائت وی داده شد.

حکم صادره: شعبه 13 دادگاه انقلاب وی را در دی ماه 1386 از کلیه اتهامات تبرئه کرد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

وضعیت ممنون الخروجی: ممنوع الخروج

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. وی در 28 آذر 1386 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در دی ماه 1386 از کلیه اتهامات تبرئه شد
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟