پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

فریده انتصاری


نام و نام خانوادگی: فریده انتصاری

سن: 47سال

محدوده فعالیت در جنبش زنان: ندارد

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب (وی خواهر (شهلا انتصاري) یکی از متهمان پرونده 22 خرداد بود که برای مشایعت خواهر خود به دادگاه آمده بود)

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: تفهیم اتهام شده است اما دادگاه وی در 4 شهریور 1387 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

حکم صادره: هنوز دادگاه او برگزار نشده است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 3 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. تفهیم اتهام شده است اما دادگاه او در تاریخ 4 شهریور برگزار خواهد شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟