پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

جلوه جواهري


نام و نام خانوادگی: جلوه جواهری

سن: 31 سال

شغل: طراح وب سایت

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مدرسه فمینیستی و کمپین یک میلیون امضاء

پرونده اول:

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در اول دی ماه 1386 به اتهام اجتماع و تبانی برعلیه امنیت ملی ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. که در همان ماه تبرئه شد.

حکم صادره: تبرئه شد.

میزان وثیقه یا کفالت: 10 میلیون کفالت

پرونده دوم:

دلیل دستگیری: دستگیری در کارگاه آموزشی کمپین در خرم آباد به همراه 24 نفر از شرکت کنندگان و آموزشگران در کارگاه.

تاریخ دستگیری: 23 شهریور 1386

وضعیت پرونده: وی توسط 10 پلیس مسلح مرد و سه پلیس زن در تاریخ 23 شهریور در منزل یکی از داوطلبان کمپین در هنگام برگزاری کارگاه آموزش حقوقی کمپین به همراه 24 نفر دیگر دستگیر شد و به مدت 12 ساعت در بازداشتگاه اطلاعات خرم آباد نگه داشته شد. در ارتباط با این پرونده هنوز تفهیم اتهام نشده است و وضعیت پرونده نامشخص است.

حکم صادره: هنوز دادگاهی برگزار نشده و تفهیم اتهام نيز صورت نگرفته است.

پرونده سوم:

دلیل دستگیری: دستگیری در خصوص همکاری با سایت "تغییر برای برابری" ارگان کمپین یک میلیون امضا که به مدت 32 روز در بند نسوان عمومی بازداشت بود و در 12 دی ماه 1386 آزاد شد.

تاریخ دستگیری: 10 آذر 1386

وضعیت پرونده: دادگاه وی به همراه سه متهم دیگر پرونده در تاریخ 12 مرداد 1387 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد.
حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان وثیقه: ابتدا برای وی قرار وثیقه 50 میلیون تومان تعیین شد که به دلیل عدم توانایی وی به قرار 5 میلیون وثیقه تغییر یافت.

پرونده چهارم:

دلیل دستگیری: روز 23 خرداد به مناسبت سالگرد روز 22 خرداد، روز "همبستگی زنان" ایران برنامه ای قرار بود در گالری ابریشم برگزار شود که برنامه به دستور نیروهای اطلاعاتی لغو شد. وی در روبروی ساختمان گالري ابريشم به همراه 8 تن دیگر دستگیر شد.

تاریخ دستگیری: 23 خرداد 1387

وضعیت پرونده: وی به همراه 8 نفر دیگر که با هم دستگیر شدند در پایان شب همان روز به قید ضمانت آزاد شد. مدارک شناسایی او و همسرش که برای ضمانت آزادی به ماموران داده شد هنوز پس داده نشده و تکلیف آن نامشخص است.
حکم صادره: هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای 4 پرونده است. یک بار در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 روز در بند 209 (بند وزارت اطلاعات) زندان اوین در تهران بازداشت بود. دادگاه وی در روز اول دی ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد که در همان ماه از کلیه اتهامات تبرئه شد. بار دوم در تاریخ 23 شهریور 1386 به همراه 24 نفر دیگر در کارگاه آموزشی کمپین در خرم آباد دستگیر و به مدت یک روز بازداشت بود. تکلیف این پرونده نامشخص است. و هنوز تفهیم اتهامی درباره آن صورت نگرفته است. بار سوم در خصوص همکاری با سایت "تغییر برای برابری" بازداشت شد که به مدت 32 روز در بند نسوان اوین بازداشت بود و دادگاه آن در روز 12 مرداد ماه 1387 برگزار شد ولی هنوز برای این پرونده حکمی صادر نشده است. پرونده چهارم او مربوط به دستگیری وی در روبروی گالری ابریشم است در سال
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟