پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

محبوبه عباسقلی زاده


نام و نام خانوادگی: محبوبه عباسقلی زاده

سن: -

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو میدان زنان و مدير مرکز کارورزی سازمان های غیر دولتی

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب که به مدت 16 روز در بند 209 زندان اوین بازداشت بود .

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: وی به مدت 16 روز در زندان اوین بازداشت بود. در تاریخ 2 مرداد 1386 آخرین دفاعیات خود را در خصوص اتهامات وارده بر خود مبنی بر اجتماع و تباني به قصد اخلال در امنيت ملي، تمرد از دستور پليس و برهم زدن نظم عمومي ارئه داد و هم اکنون منتظر تشکیل دادگاه است. همچنین در تاریخ 25 اسفند 1385 “دفتر مرکز کاورزی” که وی دبیر کل آن است، توسط مامورین دادگاه انقلاب مورد بازرسی قرار گرفته و سپس پلمپ گردید که در اوایل دی ماه 1386 فک پلمپ شد.

حکم صادره: دادگاه وی هوز تشکیل نشده است.

میزان وثیقه: 250 میلیون کفالت

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت16 روز در بند 209 (بند وزارت اطلاعات) زندان اوین در تهران بازداشت بود. وی تفهیم اتهام شده و در تاریخ 2 مرداد 1386 آخرین دفاعیات خود را ارائه داده است اما هنوز دادگاه وی تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟