پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

محبوبه حسین زاده


نام و نام خانوادگی: محبوبه حسین زاده

شغل: روزنامه نگار

سن: 33

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

پرونده اول:

نحوه دستگیری: دستگیری در هنگام جمع آوری امضاء در پارک لاله تهران، به همراه 4 تن دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضا

تاریخ دستگیری: 13 فروردین 1386 که پس از 14 روز بازداشت یک روز آن در بازداشت گاه وزرا و 13 روز آن در بند عمومی اوین بود در روز 26 فردوردین آزاد شد.

وضعیت پرونده: تفهیم اتهام صورت گرفته است اما پرونده باز است و هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

حکم صادره: هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

میزان کفالت: 20 میلیون تومان

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در روز 11 تیرماه 1387 برگزار شد. هنوز حکمی صادر نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای دو پرونده است. پرونده اول مربوط به دستگیری در روز 13 فروردین ماه 1386 است که به همراه 4 تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا در هنگام جمع آوری امضاء دستگیر شد که هنوز دادگاهی برای آن تشکیل نشده است. پرونده دوم وی مربوط به 13 اسفند 1385 است که به همراه 32 نفر دیگر درمقابل دادگاه انقلاب دستگیر شد. دادگاه وی در 11 تیر ماه 1387 برگزار شد ولی هنوزحکمی به وی ابلاغ نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟