پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

مهناز محمدی


نام و نام خانوادگی: مهناز محمدی

سن: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو میدان زنان

شغل: خبرنگار و فيلم ساز

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: برای وی پرونده ای تشکیل نشده است و حتا تفهیم اتهام هم نشده است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. در ادامه برای وی پرونده ای تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟