کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....  
 

گزارش فعالیت های کمپین


گزارش عملکرد کمپین

 گزارش سه ماهه کمپین یک میلیون امضا: شهریور تا آذر 1385

 گزارش 8 ماه فعالیت در کرمانشاه: دی 1385 تا شهریور 1386

 گزارش سالانه فعالیت های کمپین یک میلیون امضا در تهران: شهریور 1385 تا شهریور 1386

 گزارش فعاليت های کمیته مردان کمپین یک میلیون امضاء در تهران: فروردین 1387

گزارش مراسم و نشست های کمپین

 گزارش برگزاری اولین نشست کمپین یک میلیون امضا در تهران:مریم حسین خواه - 23 آذر 1385

 گزارش دومین نشست کمپین یک میلیون امضا در تهران: فاطمه دهدشتی نیا- 24 اسفند 1385

 گزارش سومین نشست کمپین یک میلیون امضا در تهران با محوریت رابطه کمپین یک میلیون امضا با جنبش های دیگر: فرناز سیفی - 6 اردیبهشت 1386

 گزارش نشست اعضا و حامیان در نخستین سالگرد کمپین یک میلیون امضا در تهران: 5 شهریور 1386

 گزارش برگزاری مراسم سالگرد کمپین در رشت: 5 و 6 شهریور 1386

 گزارش نشست برخی از فعالان یک میلیون امضا در شهرهای مختلف ایران: مریم حسین خواه و مریم مالک- 31 شهریور 1386

 گزارش مراسم 8 مارس در مشهد: 18 اسفند 1386

 گزارش بزرگداشت 8 مارس فعالان کمپین در رشت: 18 اسفند 1386

 گزارش مراسم 8 مارس فعالان کمپین ( کانون زنان ایرانی و مدرسه فمینیستی) درتهران: مریم رحمانی- 19 اسفند 1386

 گزارش مراسم 8 مارس در اصفهان: مینو کیامان- 19 اسفند 1386

 گزارش مراسم 8 مارس روابط عمومی کمپین در تهران: 26 اسفند 1386

 سیزده بدر و كمپین در جنوب كالیفرنیا: پیمان ملاز- 13 اسفند 1386

 گزارش کار کمپین یک میلیون امضا در کویت در ماه آپریل 2008
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟