پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

مریم حسین خواه


نام و نام خانوادگی: مریم حسین خواه

شغل: روزنامه نگار

سن: 27

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضا و عضو مرکز فرهنگی زنان

پرونده اول:

دلیل دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در 28 خرداد ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس برگزار شد که هنوز حکم وی صادر نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان كفالت: 10 میلیون تومان کفالت

پرونده دوم:

دلیل دستگیری: دستگیری در خصوص همکاری با سایت "زنستان" و "تغییر برای برابری" ارگان های مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضا که به مدت 45 روز در بند نسوان عمومی بازداشت بود و در 12 دی ماه1386 آزاد شد.

تاریخ دستگیری: 26 آبان 1386

وضعیت پرونده:دادگاه وی در روز 12 مردادماه 1387 به همراه سه تن دیگر از متهمان پرونده در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است نشده است.

میزان وثیقه: ابتدا برای وی قرار وثیقه 100 میلیون تومان تعیین شد که به دلیل عدم توانایی وی به قرار 5 میلیون وثیقه تغییر یافت.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای دو پرونده است. یکی مربوط به دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب در 13 اسفند که به همراه 32 تن دیگر دستگیر و پس از 4 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین آزاد شد. دادگاه وی در 28 خرداد ماه 1387 برگزار شد که هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. بار دیگر در خصوص همکاری با سایت "تغییر برای برابری" و "زنستان" بازداشت شد که به مدت 45 روز در بند نسوان اوین بازداشت بود و دادگاه آن در روز 12 مرداد 1387 بر گذار شد ولی هنوز برای او حکمی صادر نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟