پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

مریم میرزا


نام و نام خانوادگی: مریم میرزا

سن: -

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضاء

دلیل دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل دستور پلیس در آذر ماه 1386 در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

حکم صادره: در بهمن ماه 1386 تبرئه شد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. وی در آذر ماه 1386 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد که دز بهمن ماه همان سال تبرئه شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟