پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

ناهید جعفری


نام و نام خانوادگی: ناهید جعفری

سن: 50 سال

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضا

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: حکم صادر شده در مرحله تجدید نظر نقض گردید و ناهید جعفری تبرئه شد.

حکم صادره: دادگاه وی در 20 اسفندماه 1386در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. حکم ناهید جعفری در روز 2 اردیبهشت 1387 به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم قاضی شعبه 13 دادگاه انقلابّ وطبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس تعلیقی به مدت دوسال و 10 ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض شده و وی از همه اتهامات وارده تبرئه شد.

میزان وثیقه یا کفالت: 10 میلیون کفالت

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان (با ضرب و شتم دستگیر شد به طوری که از نیروی انتظامی شکایت کرد) و به مدت 4 روز در بند 209 (بند وزارت اطلاعات) زندان اوین در تهران بازداشت بود. دادگاه وی در روز 20 اسفند 1386 برگزار شد که به صدور حکم 6 ماه حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق (که به مدت 2 سال تعلیق شده) در تاریخ 2 اردیبهشت 1387 منجر شد. حکم در مرحله تجدید نظر نقض و وی از اتهامات وارده تبرئه شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟