پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

سارا (انسیه) لقمانی


نام و نام خانوادگی: سارا (انسیه) لقمانی

سن: 29 سال

شغل: مددکار اجتماعی

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مدرسه فمینیسیتی و عضو کمپین یک میلیون امضاء

پرونده اول:

دلیل دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل دستور پلیس در آبان ماه 1386 در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
حکم صادره: در بهمن ماه 1386 تبرئه شد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

پرونده دوم:

دلیل دستگیری: روز 23 خرداد به مناسبت سالگرد روز 22 خرداد، روز همبستگی زنان ایران برنامه ای قرار بود در گالری ابریشم برگزار شود که به دستور نیروهای اطلاعاتی لغو شد و برای اطلاع رسانی به مهمانان سارا لقمانی به همراه چند تن دیگر به گالری رفتند که دستگیر شدند.

تاریخ دستگیری: 23 خرداد 1387

وضعیت پرونده: به همراه 8 نفر دیگر در روز 23 خرداد ماه در مقابل گالری ابریشم دستگیر شد. در پایان شب همان روز به قید ضمانت آزاد شدند. در تاریخ 28 مرداد وی که به همراه دو فعال دستگیر شده دیگر برای بازپس گیری مدارک خود و همسرش به دادگاه فراخوانده شده بود با جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مواجه شد. وی در شعبه 1 دادیاری ویژه امنیت دادگاه انقلاب به اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس متهم شد و با قرار کفالت 50 میلیون تومانی آزاد است.
حکم صادره: هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای دو پرونده است یک بار در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت بود. وی در آبان ماه 1386 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد که در بهمن ماه همان سال تبرئه شد. پرونده دوم او مربوط به دستگیری وی در روبروی گالری ابریشم است در سالرزو 22 خرداد روز همبستگی زنان است. او در این پرونده به اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس متهم شده است و هم اکنون با قرار کفالت 50 میلیون تومانی آزاد است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟