پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

نیلوفر گلکار


نام و نام خانوادگی: نیلوفر گلکار

سن: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در 25 آبان ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس برگزار شد که هنوز حکم وی صادر نشده است.

حکم صادره: هنوز حکم وی صادر نشده است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 3 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. وی در 25 آبان ماه 1386 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟