پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

پرستو سرمدی


نام و نام خانوادگی: پرستو سرمدی

سن: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: -

شغل: خبرنگار

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: برای وی پرونده ای تشکیل نشده است و حتا تفهیم اتهام هم نشده است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. در ادامه برای وی پرونده ای تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟