پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

رضوان مقدم


نام و نام خانوادگی: رضوان مقدم

سن: -

شغل:-

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء و اعضو انجمن تلاشگران سلامت

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: حکم صادر شده و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: دادگاه وی در 20 اسفندماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد و در تاریخ 9 اردیبهشت 1387 به 6 ماه حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق (که به مدت 3 سال تعلیق شده) محکوم شد.

میزان وثیقه یا کفالت: 10 میلیون کفالت

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 روز در بند 209 (بند وزارت اطلاعات) زندان اوین در تهران بازداشت بود. دادگاه وی در روز 15 اسفند 1386 برگزار شد که به صدور حکم 6 ماه حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق (که به مدت 3 سال تعلیق شده) در تاریخ 9 اردیبهشت 1387 منجر شد. اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟