پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

سارا ایمانیان


نام و نام خانوادگی: سارا ایمانیان

سن: 32

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

پرونده اول:

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در تاریخ 14 بهمن در شعبه 13 دادگاه انقلاب و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس برگزار شد. هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان وثیقه یا کفالت: 10 میلیون تومان

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: دستگیری در هنگام جمع آوری امضاء به همراه 4 تن دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضاء که پس از یک روز بازداشت در بازداشتگاه وزرا آزاد شد.

تاریخ دستگیری: 13 فروردین 1386

وضعیت پرونده: دادگاه وی قرار بود در 11 خرداد 1387 برگزار شود که به دلیل عدم حضور قاضی تشکیل نشد و قرار دادگاه بعدی هنوز مشخص نیست.

حکم صادره: هنوز دادگاه وی برگزار نشده است.

میزان وثیقه یا کفالت: وی به قید ضمانت آزاد شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای دو پرونده است. پرونده اول مربوط به 13 اسفند 1385 است که به همراه 32 نفر دیگر درمقابل دادگاه انقلاب دستگیر شد. دادگاه وی در 14 بهمن 1386 برگزار شد ولی هنوزحکمی به وی ابلاغ نشده است. پرونده دوم وی مربوط به دستگیری در روز 13 فروردین ماه 1386 است که به همراه 4 تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا در هنگام جمع آوری امضاء دستگیر شد که هنوز دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟