پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

زارا (زهرا) امجدیان


نام و نام خانوادگی: زارا (زهرا) امجدیان

سن: 31 سال

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مدرسه فمینیستی و کمپین یک میلیون امضاء

پرونده اول:

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در 5 آبان ماه 1386 به اتهام اجتماع و تبانی برعلیه امنیت ملی ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. هنوز حکمی برای پرونده وی صادر نشده است.

حکم صادره: حکم وی هنوز صادر نشده است.

میزان وثیقه یا کفالت: 10 میلیون کفالت

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: دستگیری در کارگاه آموزشی کمپین در خرم آباد به همراه 24 نفر از شرکت کنندگان و آموزشگران در کارگاه.

تاریخ دستگیری: 23 شهریور 1386

وضعیت پرونده: وی توسط 10 پلیس مسلح مرد و سه پلیس زن در تاریخ 23 شهریور در منزل یکی از داوطلبان کمپین در هنگام برگزاری کارگاه آموزش حقوقی کمپین به همراه 24 نفر دیگر دستگیر شد و به مدت 12 ساعت در بازداشتگاه اطلاعات خرم آباد نگه داشته شد. در ارتباط با این پرونده هنوز تفهیم اتهام نشده است و وضعیت پرونده نامشخص است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای دو پرونده است. یک بار در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 4 روز در بند 209 (بند وزارت اطلاعات) زندان اوین در تهران بازداشت بود. دادگاه وی در روز 5 آبان ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. هنوز حکم وی صدار نشده است. بار دوم در تاریخ 23 شهریور 1386 به همراه 24 نفر دیگر در کارگاه آموزشی کمپین در خرم آباد دستگیر و به مدت یک روز بازداشت بود. تکلیف این پرونده نامشخص است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟