پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

سمیه فرید


نام و نام خانوادگی: سمیه فرید

سن: 26

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در تاریخ 14 بهمن در شعبه 13 دادگاه انقلاب و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس برگزار شد. هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان وثیقه یا کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: پرونده وی مربوط به 13 اسفند 1385 است که به همراه 32 نفر دیگر درمقابل دادگاه انقلاب دستگیر شد. دادگاه وی در 14 بهمن 1386 برگزار شد ولی هنوزحکمی به وی ابلاغ نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟