پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

گیتا احمدی


نام و نام خانوادگی: گیتا احمدی

سن: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو میدان زنان

نحوه دستگیری: دستگیری در تجمع روز زن در مقابل مجلس - میدان بهارستان تهران به همراه 6 نفر دیگر دستگیر و به مدت یک روز در بازداشتگاه وزرا بازداشت بود.

تاریخ دستگیری: 17 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در 9 مرداد ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب به اتهام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تمرد از دستور پلیس، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم و آرامش عمومی برگزار شد که دادگاه وی را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

حکم صادره: شعبه 13 دادگاه انقلاب وی را در مردادماه 1386 از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

میزان کفالت: به قید کفالت با فیش حقوقی آزاد شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 17 اسفند 1385 (8 مارس روز جهانی زن) در تجمعی که مقابل مجلس در میدان بهارستان تهران برگزار شد دستگیر و به مدت یک روز در بازداشت گاه وزرا بازداشت بود که به قید کفالت آزاد شد. در تاریخ 9 مرداد 1386 در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه وی برگزار شد که از کلیه اتهامات تبرئه شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟