پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

مارال فرخی


نام و نام خانوادگی: مارال فرخی

سن: 25 سال

شغل: کارمند

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

دلیل دستگیری: دستگیری در تجمع روز زن در مقابل مجلس- میدان بهارستان تهران همراه 6 نفر دیگر دستگیر که به مدت یک روز در بازداشتگاه وزرا بازداشت بود.

تاریخ دستگیری: 17 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در 14 مرداد ماه 1386 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تمرد از دستور پلیس، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم و آرامش عمومی برگزار شد. حکم وی مبنی بر دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال در تاریخ 26 خرداد ماه 1386 به وی ابلاغ شد. به دادخواست وکیل وی برای بررسی مجدد پرونده هم اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال

میزان کفالت: به قید کفالت با فیش حقوقی آزاد شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 17 اسفند 1385 (8 مارس روز جهانی زن) در تجمعی که مقابل مجلس در میدان بهارستان تهران برگزار شد دستگیر و به مدت یک روز در بازداشت گاه وزرا بازداشت بود که به قید کفالت آزاد شد. در تاریخ 14 مرداد 1386 در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه وی برگزار شد که به صدور حکم 2 سال حبس تعلیقی به مدت سه سال منجر شد. پرونده وی هم اکنون در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟