پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

پرستو دوکوهکی


نام و نام خانوادگی: پرستو دوکوهکی

سن: 27 سال

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو میدان زنان

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در آذر ماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس برگزار شد که در بهمن ماه 1386 حکم بر برائت وی داده شد.

حکم صادره: شعبه 13 دادگاه انقلاب وی را در دی ماه 1386 از کلیه اتهامات تبرئه کرد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب به همراه 32 تن دیگر از فعالان زنان دستگیر و به مدت 3 رور در بند 209 (بازداشتگاه اطلاعات) زندان اوین بازداشت شد. وی در آذر 1386 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در بهمن ماه 1386 از کلیه اتهامات تبرئه شد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟