پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

نسرین ستوده


نام و نام خانوادگی: نسرین ستوده

سن: 39 سال

شغل: وکیل

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء و از وکلاي داوطلب جنبش زنان

دلیل احضار: به دلیل اقدام برای شرکت در مراسم روز زن در دبی که از رفتن وی و همراهش نیز ممانعت به عمل آمد.

تاریخ احضار: 24 تیرماه 1387

وضعیت پرونده: نسرین ستوده به همراه منصوره شجاعی، موکل خود، برای شرکت در مراسم روز زن (8 مارس سال 86) به دعوت تعدادی از زنان ایرانی اهل جنوب لارستان و اوز ایران که ساکن دبی هستند، در تاریخ 19 اسفند 1386 عازم دبی بودند که ماموران در فرودگاه مانع از سفر منصوره شجاعی می شوند و پاسپورت ایشان را ضبط می کنند. نسرین ستوده هم به همراه ایشان هر چند ممانعتی برایشان ایجاد نشده بود از ادامه سفر خود داري مي كنند. آنها به مدت 5 ساعت در فرودگاه مورد بازجویی قرار می گیرند. در سئوال و جوابی که از سوی وزارت اطلاعات صورت می گیرد، به آنان می گویند که شرکت در هر نوع جلسه خارج از ایران به مصلحت منافع ملی نیست. به نظر می رسید پرونده ای باز نشده و صرفا از سفر ممانعت به عمل آمده است اما برای تاریخ 24 تیرماه 1387 به دادگاه احضار شدند و پرونده ای جدید برای وی و منصوره شجاعی، باز شده بود. در تفهیم اتهامی که از سوی دادیاری امنیت دادگاه انقلاب صورت گرفت اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی از طریق رابطه غیرمتعارف با ایرانیان خارج از کشور» عنوان شد. اکنون تفهیم اتهام صورت گرفته و هنوز دادگاهی تشکیل نشده و پرونده در مرحله تحقیق است.

حکم صادره: هنوز دادگاه تشکیل نشده است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی در تاریخ 24 تیرماه به دادگاه انقلاب احضار شد. اتهام وی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق رابطه غیرمتعارف با ایرانیان خارج از کشور» عنوان شد. وضعیت پرونده ایشان نامعلوم است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟