پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

روناک صفازاده


نام و نام خانوادگی: روناک صفازاده

سن: 21سال

شغل: گرافیست

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان (سنندج) و فعال کمپین یک میلیون امضاء در سنندج

نحوه دستگیری: 7صبح روز سه شنبه 17 مهر 1386 سه اتومبیل به همراه 9 مامور امنیتی به در خانه روناک آمده، پس از تفتيش منزل، وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل كردند و برگه هاي بيانيه و دفترچه هاي كمپين و كيس كامپيوتر وي را نيز با خود بردند.

تاریخ دستگیری: روز سه شنبه 17 مهر 1386

برگزاری دادگاه: وی یکبار در تاریخ 21 اسفند 1386 دادگاهی شده و دادگاه دوم وی 7 اردیبهشت 1387 برگزار شد.

وضعیت پرونده: اتهامی که در دو نوبت دادگاه وی در پرونده مطرح شده است اقدام علیه امنیت ملی و محاربه بوده است. اما هنوز حکمی صادر نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: روناک صفازاده روز 17 مهر 1386 دستگیر شد. وی به مدت سه ماه در اداره اطلاعات سنندج بازداشت بود و سپس به بند نسوان زندان عمومی سنندج منتقل شد که تاکنون در همان جا بازداشت بوده است. دادگاه وی یک بار در روز 21 اسفند 1386 و بار دیگر در روز 7 اردیبهشت 1387 در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه ذکر شده است. روناک صفازاده همچنان در زندان عمومی سنندج بازداشت است و هنوز هیچ حکمی برای وی صادر نشده و بلاتکلیف است.




بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟