پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

خدیجه مقدم


نام و نام خانوادگی: خدیجه مقدم

سن: 56 سال

شغل: -

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضا، عضو مادران صلح، فعال محیط زیست و موسس تعاونی های زنان خود سرپرست و توانمند سازی زنان

نحوه دستگیری: دستگیری در منزل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای تشکیل جلسات کمپین یک میلیون امضا در منزل خود. وی به مدت 9 روز (8 روز در بازداشتگاه وزرا و 1 روز در بند عمومی نسوان زندان اوین) بازداشت بود. دادياري امنيت دادگاه انقلاب طي بازجويي هاي متعدد از خديجه مقدم اتهام وي را اقدام عليه امنيت ملي ، تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام به دليل برگزاري ميهماني ونشست هاي كمپين در منزل شخصي اش اعلام كرد

تاریخ دستگیری: 20 فروردین 1387

وضعیت پرونده: دادگاه وی در تاریخ 30 مرداد 1387 در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزا شد.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان وثیقه یا کفالت: ابتدا میزان وثیقه 100 میلیون تومان اعلام شد که به قرار کفالت (مقدار؟) تبدیل شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: خدیجه مقدم روز 20 فروردین 1387 به اتهام اتهامم را تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی، توسط دو مرد و یک زن در منزل خود دستگیر و بعد از 9 روز آزاد شد. دادگاه وی در روز 30 مرداد 1387 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تشکیل شد ولی هنوز حکمی برای وی صادر نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟