مقالات کمپین....  
 

محاکمه


کمپین یک میلیون امضا در آذربایجان: بارها دیده ام محاکمه ی بی گناهان را در دادگاه نابرابری که در آن جرم مهم نیست که چه باشد! مجرم تبرئه نخواهد شد. چرا که هر آنچه می کند جرم است و گناه!

اینجا آزادی جرم است، رویا جرم است، از خود سخن گفتن جرم است و حتی اندیشه خطاست.

قاضی ، سالاری است که وجدان را قربانی شهوت می کند. زن در تمامی تاریخ ، تجلی چیزی جز لذت برایش نبوده است . لذتی تحت اراده و فرمان. حال چگونه او را به عنوان مولد اندیشه بپذیرد؟!

خود بودن زن برایش خطری است بس عظیم و گوش دادن به ندای وجدان اشتباهی است جبران ناپذیر برای انتهای تاریخ.
و اما متهم چه کسی است؟ با خود می گوید اکنون به کدامین گناه محاکمه می شوم؟

جرمش این است:تلاش برای اثبات زن بودنش، تلاش برای ثابت کردن نیت خود، دیده شدنش و بودنش.

زن نه در این دادگاه بلکه از ابتدای تاریخ محکوم بوده است. شاید به گناه خوردن سیبی!

او را به یاد دارم؛ صدایش، نگاهش و جرمش را که می گفت: «مرا دریابید»

حال، مرا در بند کن.

من سال هاست طعم حبس را چشیده ام.

شکنجه کن جسمم را

روحم از آن من است.

خاموشم کن به گمان خود !

ناگفته هایم را خواهم گفت به پای چوبه ی دار. بهای آزادی اگر این است ، بیاویزم! لبخند روی لبم به آن هنگام، تمام ناگفته هاست. از آن ، اندیشه ای زاده خواهد شد که سال ها برایش گریسته ام و برای تولدش مرده ام.

من، لبخند او پای میز محاکمه ام!

من و او ما شده ایم، روزی از حصار قرن ها خواهیم گریخت و محاکمه شان را به نظاره خواهیم نشست. محاکمه ی مدعیان عدالت و برابری که برابری خواهان را به صلیب کشیدند و مهر سکوت بر لبانشان زدند.

آری آنان محاکمه خواهند شد – نه بی گناه – ، به جرم کشتار اندیشه، قتل عام خواسته ای انسانی و حبس آزادی.
آنان محکومند به . . .

راستی حکمشان چه باشد؟ تو بگو . . .

محکوم خواهند شد به تکرار ، به فرودستی ، به جبران گذشته هایی که از ما گرفتند ، به فقدان آرزو به ...
به اندازه ی تاریخی که بی گناه محاکمه شدیم!

خودشان را از آنها بگیرید، محکومیتی از این بالاتر؟!
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟