کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....     گزراش فعالیت های کمپین....  
 

سومین نشست عمومی کمپین یک میلیون امضا:"رابطه کمپین با احزاب و جنبش های دیگر"


سومین نشست عمومی اعضای کمپین " یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" با موضوع " رابطه کمپین با احزاب و جنبش های دیگر" روز پنج شنبه شش اردیبهشت 1386 در منزل مسکونی یکی از اعضای کمپین برگزار شد.

رابطه کمپین با احزاب سیاسی

موضوع پانل اول این نشست "رابطه کمپین با احزاب سیاسی" و سخنرانان این پانل بهاره هدایت، زهره اسدپور و کاوه مظفری بودند. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، مسئول کمیسیون زنان این تشکل و از اعضای کمپین یک میلیون امضا سخنان خود را با شرح تئوری مرتضی مردیها در این باره که به نظر در روند زندگی انسان ها، واقعیت های اجتماعی نسبت به سازه های ذهنی نقشی مهم تر داشته اند آغاز کرد. هدایت در توضیح روند نه ماه کمپین یک میلیون امضا گفت:« اعضای کمپین در ساخت سازه های ذهنی جامعه موفق بوده اند و اگر سنگ اندازی های غیر قانونی نبود رشد آماری تعداد امضاها نیز بیشتر بود. جمع آوری یک میلیون امضا تغییر واقعیت اجتماعی نیست، بلکه تلاش در تغییر سازه های فکری اجتماع است.»

اوی سخنان خود را با ذکر این نکته که گفتمان مشترک برابری طلبی میان کمپین و مردان سیاست به وجود نیامده است ادامه داد و متذکر شد که دغدغه اهداف کمپین میان سیاسیون و احزاب جدی است و ارتباط گیری، منافاتی با این موضوع که کمپین گفتمان و بستری اجتماعی دارد و همه پشتوانه خود را از مردم می گیرد ندارد. این عضو کمپین یک میلیون امضا در ادامه گفت:« باید جبهه گسترده ای از شمالی ترین راس هرم اجتماع تا کف آن را تشکیل دهیم. مطالبات، مواضع و پیشنهادات ما اینک در دست ماست و کمپین موظف شده است پیام مطالبات ما به همه حتی احزاب و سیاسیون برساند. در شرایط متعادل تر و مطلوب تر سیاسی و اقتصادی که ایجاد آن نه برعهده کمپین و نه هدف آن است، می توان از چنین رابطه ای برای قانونی کردن مطالبات خود بهره ببریم.»

سخنران دوم این پانل زهره اسدپور، از اعضای کمپین یک میلیون امضا در شهر رشت و عنوان سخنرانی وی "احزاب و استقلال کمپین" بود. اسدپور سخنان خود را با ذکر این سوال کلیدی که هدف کمپین چیست آغاز کرد و خود اینگونه به این سوال پاسخ داد که هدف کمپین را تنها تغییر قوانین نمی داند و این هزینه های هر روزه ای که اعضای کمپین متحمل می شوند برای لابی های سیاسی نیست؛ او هدف کمپین را تجمیع خواست عمومی تغییر قوانین دانست و تاکید کرد که تغییر قوانین به دنبال تجمیع خواست عمومی تغییر است که پیش می رود.

زهره اسدپور درباره رابطه با احزاب سیاسی گفت:« در این فضای ناسالم که جامعه مدنی تقویت و حمایت نمی شود، احزاب برآمده و از میان مردم نیستند و نگاهی ابزاری به حرکت ها و گروه های مستقل دارند. احزاب ما را تبدیل به زائده خود می کنند و حتا فکر می کنم چندان نباید به دنبال امضا جمع کردن از مردان سیاسی رفت. آنها با این دید ابزاری حرکت های ما را مصادره می کنند و بعد چگونه و با چه ابزاری در این فضای بی رسانه می خواهیم نشان داده و ثابت کنیم که سهم ما چه بوده است؟» وی با تاکید بر این موضوع که کمپین موظف است به جنبش زنان کمک کرده و به روندی که جمع های کوچک و پراکنده زنان را دور هم جمع کرده است ادامه دهد، مهم ترین تهدید برای کمپین را مخدوش شدن استقلال آن از راه نزدیکی با احزاب دانست و نتیجه گرفت که به نظر وی ارزش ندارد که جنبش زنان را با نزدیک
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟