کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....     گزراش فعالیت های کمپین....  
 

سالگرد کمپین در رشت


به مناسبت 5 شهریور، سالگرد شروع به کار کمپین، مراسم نقد و بررسی کمپین در روزهای دوشنبه وسه شنبه، 5 و 6 شهریور در رشت برگزار شد.

علی رغم اینکه روز پیش از برگزاری، در تماس تلفنی مشکوکی برگزار کنندگان تهدید و دعوت به لغو آن شده بودند، این برنامه به خوبی برگزار شد.

در این نشست مدعوین هر یک به بیان دیدگاه های خود درباره نقاط ضعف و قوت کمپین پرداختند.

گزارش مراسم سالگرد کمپین در رشت

در این مراسم که دو نفر از اعضای کمیته رسانه کمپین تهران نیز حضور داشتند در ابتدا گزارشی از نحوه شروع به کار کمپین در کل کشور و عملکرد کمپین در رشت توسط یکی از اعضای کمپین رشت قرائت شد و سپس توسط عضو کمیته رسانه کمپین تهران گزارش عملکرد یکساله کمپین و بزرگداشت یکسالگی کمپین در تهران ارائه شد و پس از آن میهمانان به بیان نگرانی ها و چشم اندازها و توقعات خویش پرداختند:

فاطمه پیغمبرزاده از دغدغه خود در اهمیت بیش از حد دادن به امضاء و نادیده گرفته شدن کیفیت کار و کنشگری داوطلبان در پرتو منحصر شدن تلاش ها به بالا بردن آمار امضاها سخن گفت.

زهره اسدپور نیز با بیان اینکه نباید نسبت به هیچ فعالیت اجتماعی مطلق نگریست بیان کرد علی رغم اینکه وقت و انرژی خود را برای پیشبرد کمپین به کار گرفته ایم نباید فراموش کنیم که انتقاداتی نیز به کمپین وارد است. او اعم این انتقادات را هدف گرفتن موقعیت نابرابر زنان و مردان در برابر قانون عنوان کرد، به زعم او این هدف، تایید تصریحی و یا تلویحی قوانین را در دل خود دارد، قوانینی که بعضاً انتقادات زیادی بر آنان وارد است مثل قوانینی که مجازات هایی را برای آنچه که جزء حوزه خصوصی افراد است اعمال می کند(قوانینی مربوط به روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج) و یا قوانینی که بر مجازات اعدام صحه می گذارد.

او انتقاد عمده دیگر را استناد به فتواها در دفترچه کمپین عنوان کرد. به زعم او از آنجاییکه روحانیت اصولاً یک نهاد محافظه کار است توقع پیشرو بودن دراصلاحات اجتماعی از جانب روحانیت توقع به جایی نیست و علاوه بر آن استناد به فتوا تلویحاً به معنای این است که کمپین مشروعیت خود را از فتواهای مراجع می گیرد حال آنکه مشروعیت کمپین بیش از هر چیز از انسانی بودن خواسته های مندرج در کمپین است... .

و جنبش زنان اصولاً نمی تواند امیدوار باشد که در ادامه حرکتش همواره فتواهای تائید کننده ای نیز از مراجع داشته باشد.

علاوه بر آن نام بردن از افرادی که بعضاً گذشته قابل دفاعی نیز نداشته اند اعتبار کمپین را مخدوش می سازد.

رها دیگر مهمان عضو کمیته رسانه کمپین تهران در پاسخ به زهره اسدپور منشاء مشروعیت جنبش زنان را در تاریخ صد ساله آن در ایران خواند و با دفاع از درج فتواها در دفترچه کمپین این عمل را در راستای زدودن برچسب های ضد دینی از کمپین و به زبان توده ها سخن گفتن دانست.

مازیار مهرپور نیز استقلال کمپین از حکومت را موضوع بسیار مهمی دانست و اظهار کرد کمپین اصلاحات از پایین را در نظر دارد و از آنجایی که این در مورد به توده ها متکی است، نمی توان به سادگی متوقفش ساخت؛ آنگونه که در اصلاحات از بالا ممکن است اتفاق بیفتد که کنترل پذیر است.

او حفظ این استقلال را از وظایف مهم اعضای کمپین خواند. مازیار مهرپور سخن گفتن به زبان قابل درک توده ها را از هم صدایی با عقب مانده ترین لایه
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟