کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....     گزراش فعالیت های کمپین....  
 

بزرگداشت 8 مارس در رشت


امسالنیز مثل سالهای گذشته 8مارس به شیوه های گوناگون در رشت گرامی داشته شد. فعالین زنان رشت با توزیع صدها بروشور در سطح شهرو برگزاری مراسم ،8مارس راگرامی داشتند.

توزیع بروشور:

فعالین زنان رشت با تهیه بروشوری حاوی مطالبی تحت عنوان تاریخچه ی 8 مارس ؛ طرح امنیت اجتماعی ؛ لایحه ی حمایت از خانواده ؛ کمپین گامی در راه احقاق حقوق زنان و ... و توزیع صدها نسخه از آن در سطح شهر و عمدتا در میان زنان با پاس داشت 8 مارس که رسانه های عمومی داخلی سعی در نادیده گرفتن آن دارند کوشیدند تا نام و مناسبت 8مارس را زنده نگهدارند و به زبانی ساده از برخی معضلات کنونی زنان و از کمپین یک میلیون امضا بگویند .

برای فعالان توزیع کننده بروشور واکنش های سرشار از هیجان و شادمانی اغلب زنان دریافت کننده ی بروشور ؛ جزء خاطرات به یاد ماندنی شان خواهد بود .

مراسم بزرگ داشت 8مارس :

عصر روز شنبه 8مارس (18اسفند )

مراسم بزرگداشتی در منزل یکی از فعالین زنان رشت برگزار شد . این مراسم با پخش چند فیلم کوتاه فمینیستی و نمایشگاه کتابی محدود همراه بود . این مراسم با قرائت تاریخچه ی 8 مارس آغاز شد و با نگاهی کوتاه به جنبش زنان از 8مارس گذشته تا کنون و برخوردهایی که با فعالین جنبش صورت گرفته است , ادامه یافت . در بخش اصلی برنامه حضار به بحث و بررسی لایحه ی حمایت از خانواده به عنوان تهاجمی جدید به حقوق زنان پرداختند و ضمن بررسی جوانب مختلف این لایحه پیرامون شیوه های اطلاع رسانی و اعتراض موثر نسبت به این لایحه به بحث پرداختند . این مراسم با پخش سرودهای فمنیستی پایان یافت .

منبع: کمپین رشت
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟