کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....     گزراش فعالیت های کمپین....  
 

گزارش فعاليت های کمیته مردان کمپین یک میلیون امضاء در تهران


کميته مردان کمپين، اوايل پائيز سال 1385 تشکيل شده است. و فعاليت آن تا زماني که يک ميليون امضاء توسط همه داوطلبان کمپين جمع آوري شود ادامه خواهد داشت. تاکنون، اين کميته توانسته است اقدامات زير را انجام دهد:

دوازده کارگاه مختص مردانِ داوطلب همکاري با کمپين برگزار شده، که حدود 120 نفر در این کارگاه ها آموزش دیده اند (همچنین يک کارگاه مختص پسران دانشجو برگزار شده که حدود 15 دانشجو در اين کارگاه حضور داشتند. همچنين، يک کارگاه با هماهنگي کمپين کرج با مشارکت 10 داوطلب توسط تسهيل گران کميته پسران برگزار گرديده است). چهار تن از مردان داوطلب به عنوان تسهيلگر در داخل کميته شيوه جديد برگزاري کارگاه ويژه مردان را طراحي نموده و از کارگاه هشتم به بعد اجرا مي نمايند. جلسات مطالعاتي در خصوص مسائل زنان و کمپين يک ميليون امضاء حدوداً هر دو هفته يکبار برگزار مي شود (تاکنون حدود 18 جلسه). تهيه و توليد مطالب و مقالات در ارتباط با فعاليت هاي کمپين يک ميليون امضاء و به روز رساني محتواي بلاگ کميته پسران. در نهايت، و از همه مهمتر؛ جمع آوري منظم امضاء بصورت فردي و گروهي.

در حال حاضر، 15 نفر عضو فعال کميته مردان هستند. اعضاي اين کميته به صورت جمعي يا فردي به جمع آوري امضاء مي پردازند، و در ضمن جلسات مطالعاتي با موضوعات مرتبط با مسائل کمپين و جنبش زنان برگزار مي نمايند. مردان علاقمند به همکاري با کمپين يک ميليون امضاء مي توانند از طريق صندوق الکترونيک ([email protected]) با کميته تماس برقرار کنند.




بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟