مقالات کمپین....  
 

دیدار یاران کمپین اصفهان شجاعت و بصیرتمان را افزون می کند


مدرسه فمینیستی: اصفهان را همیشه دوست می داشته ام. شهری که زیبایی طبیعیش به همراه آن چه مردمانش بر آن افزوده اند، از شهرهای خواستنی جهانش کرده است. میدان نقش جهان با بناهای دور وبرش، آبی مسجدهایش و آرامش غریب شبستان هایش و بازاری که خود زیباست و زیبایی ها را در خود گرد آورده است.

این بار اما بهانه دیدار ما از اصفهان تنها زیبایی های اصفهان نیست. دیدن یاران همدل کمپین است که با تلاش و سخت کوشی برابری را در گوشه گوشه شهر می پراکنند.

شب را در خانه جلوه جواهری و کاوه مظفری می گذرانم. سارا لقمانی ساعت 6 صبح با اتومبیلش به دنبالمان می آید. کاوه آذوقه مختصری در زنبیلی برای ما فراهم کرده است. با سارا و جلوه به دنبال ترانه بنی یعقوب می رویم.

جاده خلوت است و درازی سفر با یاران همفکر و همدل کوتاه به نظر می آید. ساعت 1 و نیم به اصفهان می رسیم. با مینو کیامان در همان ابتدای اصفهان قرار داریم تا با هم به خانه اش برویم. خانه ای که تنها یک روز از اسباب کشیش گذشته است.

زهره و الناز در خانه اند و کم کم هایده و ساناز هم می رسند. ناهار را با هم می خوریم. استراحتی می کنیم که بی خوابی شب پیش را اندکی جبران کنیم. ساعت 6 عصر قرار است سارا لقمانی کارگاه شروط ضمن عقد را برای عده ای از بچه های فعال اصفهان برگزار کند.

محضرهای اصفهان از ثبت شروط ضمن عقد سر باز می زنند

روز جمعه 21 تیرماه ساعت 18 تا 21 بعد از ظهر کارگاه شروط ضمن عقد با حضور عده ای دختر و پسر جوان و اعضای کمپین اصفهان برگزار شد. سارا لقمانی از گروه مدرسه زنان، مدرس کارگاه با توضیح مواردی از مشکلات قانونی مددجویانی که در سال های فعالیت خود به عنوان مددکاراجتماعی با آن ها برخورد کرده بود، شرکت کنندگان را به بطن مشکلات قانونی می برد که قوانین نابرابر در زندگی خانوادگی زنان ایجاد کرده اند. سارا لقمانی با توضیح نابرابری حقوقی زن و مرد، شروط ضمن عقد را راه حلی برای ایجاد یک خانواده برابر دانست .

شرکت کنندگان با بیان تجربیات خود دشواری های اعمال شروط ضمن عقد در اصفهان را بیان کردند. یکی از شرکت کنندگان که در آستانه ازدواج بود گفت که با وجود این که همسر آینده اش مردی برابری خواه است و شروط ضمن عقد را پذیرفته است، تا کنون به هشت محضر در قسمت های مختلف شهر اصفهان مراجعه کرده اند و هیچ محضری حاضر به ثبت این شروط نشده است. شرکت کنندگان بر این امر اتفاق نظر داشتند که علاوه بر مشکلات قانونی، در مورد برخی شروط، مردسالار بودن بیشتر صاحبان محضرها مانع مهمی در برابر ثبت شروط ضمن عقد است.

بیان نابرابری های حقوقی به همراه کیس های حقوقی، جو غمگینی را بر کارگاه حاکم کرده بود. فعالان اصفهان می گفتند با وجودی که از این قوانین اطلاع دارند ، اما هر بار مرور ، آن ها را به شدت نسبت به بی عدالتی موجود در این قوانین عصبانی می کند. البته همه موافق بودند که همین ناعادلانه بودن این قوانین ، ضرورت تغییر فوری آنها را بیشتر نشان می دهد و به همه انگیزه تلاشی فزون تر در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز را می دهد.
به همه شرکت کنندگان در کارگاه دفترچه «خانه باید امن باشد» مدرسه زنان که حاوی شروط ضمن عقد است داده شد. این دفترچه ها در اصفهان نیز به مانند تهران با استقبال زیادی روبرو شد چرا که اطلاعات مهمی در مورد خشونت خانگی و ر
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟