اسناد کمپین....  
 

آموزش چهره به چهره و گروهی


جزوه آموزش چهره به چهره، راهنمای موثری در روش جمع آوری امضا به صورت رو در رو است و به شما اطلاعاتي در زمينه آموزش چهره به چهره مي دهد که مي تواند در کمپين مورد استفاده قرار گيرد. این جزوه راهنما شامل اطلاعاتي است در مورد اينکه چرا اين روش اهميت دارد، و چه دستاوردي مي تواند به همراه داشته باشد، مديريت مشکلات احتمالي که در کمپين ممکن است بوجود آيد، برنامه ريزي در مورد آموزش و جزيياتي که در کمپين مي تواند براي شما مفيد باشد.

به شما پیشنهاد می شود اگر داوطلب جمع آوری امضا هستید قبل از اقدام به جمع آوری امضا این جزوه را و نیز راهنمای عمل کمپین یک میلیون امضاء را به دقت مطالعه کنید.

فایل پی دی اف آموزش چهره به چهره و گروهی در زیر آمده است.

جزوه آموزش چهره به چهره و گروهی

راهنمای عمل کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟