کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای موثر در تغییر قوانین نابرابر....  
 

ارث


فتوای آیت الله جناتی درباره ارث زن از شوهر: « اخیرا بر اساس منابع موثق و معتبر به این برداشت رسیده ام که هیچ تفاوتی بین زن و شوهر درباره ارث ( میراث زوجه از زوج ) وجود ندارد و باید قائل به تساوی در این رابطه شد.»

فتوای آیت الله صانعی درباره ارث زن از شوهر در نبود ورثه دیگر: «اگر مردى از دنيا برود، در صورتى كه وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتركش به همسرش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست.»

فتوای آیت الله صانعی درباره ارث بردن زوجه از اموال منقول و غير منقول شوهر: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و همچنين زوجه از تمام اموال زوج ارث مي برد و فرقي بين اموال منقول و غير منقول نمي باشد.»

آيت الله صادقي تهراني در مورد ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهران شان اعلام کرده است: «نظر آيت الله اين است که زن از تمام اموال شوهر، هم از عرصه و هم از اعياني، ارث مي برد.»

اخباری در مورد تغییر قانون ارث

مجلس از تغيير قانون ارث زنان استقبال كرد

تغییر قوانین ارث، دیه و تابعیت زنان در دستور کارمجلس قرار گرفت

مریم بهروزی: طرح‌ اصلاح سهم‌الارث زنان از ماترك شوهر را به مجلس داده‌ايم
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟