کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای موثر در تغییر قوانین نابرابر....  
 

سن مسئولیت کیفری


رئيس قوه قضاييه: نبايدحكم تعزيرات سنگين براي فردزير18سال صادرشود

بايد با اصلاح قانون شرايط جديدي را براي حكم مجازات اطفالي كه به سن بلوغ شرعي(9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران) رسيده‌اند اما هنوز به سن رشد نرسيده و رشيد نيستند، فراهم كرد.

هاشمي شاهرودي با بيان اين مطلب در جلسه مسئولان عالي قضايي گفت: « به نظر من تعزيرات نيز براي اطفال زير‌‌18‌سال نبايد اجرا شود و اصولاً نبايد‌حكم‌ تعزيرات سنگيني براي اطفال زير 18 سال صادر شود.»

هاشمي شاهرودي با تأكيد بر اينكه مجازات تعزيري در سنين زير 18 سال بايد جنبه تربيتي داشته باشد و نه تنبيهي، ادامه داد:« براي افراد زير 18 سال مجازات تعزيري خاصي نياز است كه پايه و اساس آن بايد تربيت واصلاح اطفال بزهكار باشد. »

به گزارش فارس رئيس قوه قضائيه افزود: «در مسووليت هاي جزايي بايد نكاتي را كه مي‌توان در رفع اجراي حكم در طفلي كه بالغ شده است اما رشيد نيست، استفاده كرد و دادگاهها در اين زمينه بايد ادله لازم را بپذيرند.»

به گفته شاهرودي هر آينه «رشد نوعي» وجود نداشت اين موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و چه غيرحد است و بايد در قانون عنوان شود كه افراد زير 18 سال در معرض عدم رشد هستند و اين موضوع بايد توسط محاكم مورد توجه و بررسي جدي قرار گيرد.

رئيس‌قوه قضائيه تأكيد كرد: موضوع و عنوان «رشد» در اصلاح قانون جديد مربوط به جرايم اطفال و نوجوانان بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟