کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....  
 

گزارش های مالی کمپین


 گزارش مالی 6 ماهه کمپین یک میلیون امضا: شهریور تا اسفند 1385

 گزارش مالی سالانه کمپین یک میلیون امضا: شهریور1385 تا شهریور 1386

 گزارش مالی 6 ماه سوم کمپین یک میلیون امضا: شهریور تا اسفند 1376
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟