کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای موثر در تغییر قوانین نابرابر....  
 

شهادت


فتوای آیت الله صانعی درباره شهادت زن: شهادت يك زن در مواردي که شهادتش منفرداً پذيرفته شده است به جاي يك مرد، حجت است (صانعی، فخرالدین. «بررسی شهادت زن در اسلام، برگزفته از نظرات فقه یآیت الله صانعی»، انتشارات ميثم تمار)

فتوای آیت الله صانعی درباره شهادت زن در آیات قرآن: فرقي بين شهادت مرد ها و زنها – از لحاظ تعداد و موارد قبول – به جهت بناي عقلا و الغاي خصوصيت و مقتضاي علت ذکر شده در آيه شريفه نمي باشد...

نظر حجت‌الاسلام صلواتي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم درباره شهادت زن: «اگر شرايط به گونه‌اي شود كه فقيه استنباط كند آن حالت احساس در ميان بانوان كمتر است يا در يك محيطي از جامعه زنان بر اساس تعقل و به دور از غلبه احساسات، قضاوت و تصميم‌گيري مي‌شود، مي‌توان بر اين اساس حكمي جديد صادر كرد يعني اين مساله دايرمدار علت است و لذا اگر استنباط شود كه احساسات كمتري در بانوان غالب است در بحث شهادت يا قضاوت بانوان مي‌توان تجديدنظر كرد»
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟