کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اسامی و فراخوان ها....  
 

قطعنامه پاياني خوانده نشده تجمع 22 خرداد زنان


از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون يكصدسال مي ‎ گذرد. در طول اين صد سال كه در كشور ما، قوانين مدون شده حقوق انساني زنان ناديده گرفته شده است و از همان زمان، زنان ايراني براي دستيابي به حقوق برابر و انساني تلاش ‎ هاي بسيار كرده‎ اند. اما هم‎ چنان اين روند ناعادلانه تداوم يافته است. اكنون ما شاهد آن هستيم كه بن ‎بست ‎هاي قانوني و قوانين تبعيض ‎آميز، زندگي زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياري كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض ‎آميز خود منجر به تصويب قوانين و آيين ‎نامه ‎هاي ناعادلانه ‎ي گسترده ‎تري از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد مي ‎ شود.

ما زنان در 22 خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه ‎ قوانيني كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما هم ‎چنان مطالبات به ‎حق ما هم ‎چنان بي ‎پاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه "تا دستيابي به حقوق برابر و انساني از تمام شيوه ‎ هاي مسالمت‎ آميز بهره مي‎ جوييم تا با ياري يكديگر صداي اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم". از اين ‎روست كه در سالروز 22 خرداد دوباره گردهم خواهيم آمد و خواسته ‎هاي مشخص خود را اعلام خواهيم كرد، خواسته ‎هايي ابتدايي كه عدم دستيابي به آنان، زندگي ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بن ‎بست ‎هاي جدي كرده است. از اين ‎رو مطالبات ابتدايي ‎مان را بار ديگر با صداي رسا اعلام مي ‎كنيم و مي ‎گوييم :

1 ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه "مرد هر وقت كه بخواهد مي ‎تواند زنش را طلاق بدهد " اما تقاضاي طلاق از سوي زن چنان مشروط به مواردي خاص شده است كه گاهي زنان 10 سال براي گرفتن طلاق بايد در دادگاه‎ ها سرگردان شوند و از سوي ديگر تجربه ‎ي زندگي زنان نشان داده است كه قانون "شروط ضمن عقد" نه تنها نمي ‎ تواند بار مشكلات زنان را حل كرد، بلكه در بسياري موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيري ‎ها و سوء تفاهم ‎هاي بسياري مي ‎شود .

2 ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و مي ‎ خواهيم در قانون صريحا چندهمسري ممنوع اعلام شود.

3 ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل ‎ زن به اجازه ‎ي مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از 13 سال) و پسران به 18 سالگي، لغو اجازه ‎ پدر و جد پدري در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه ‎ي مرد، لغو قانوني كه رياست خانواده را به ‎طور مطلق در اختيار مرد قرار مي ‎دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و ...

4 ـ ما خواهان حضانت و به‎ ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به‎ طور مساوي هستيم. در قانون مدني ما مادر، هيچ ‎وقت نمي ‎تواند سرپرست فرزندش باشد و حتي در صورت نبود پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به مادر تعلق نمي‎ گيرد و زن مي ‎تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين ‎رو ما مي ‎خواهيم سرپرستي و اداره ‎ي امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و بسياري از موارد ديگر برعهده‎ ي پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و س
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟